Aktiviteter på Huddinge sjukhus

Det händer mycket på Huddinge sjukhus de närmaste månaderna. Varmt välkommen att anmäla dig, vi hoppas du ska hitta något som intresserar!

På egna ben - bokpresentation och lunch

Bokpresentation med Josefin Wiking, författare. Sofia har just tagit examen och börjat sin första anställning som sjuksköterska på en akutvårdsavdelning. Hon kämpar för att göra sitt bästa för patienterna samtidigt som rollen som sjuksköterska ställer krav hon inte kunnat föreställa sig. Arbetets karaktär och kulturen på avdelningen tvingar henne att möta sina egna begränsningar och rädslor och ompröva sina egna ideal.

Berättelsen om Sofias första veckor i yrkeslivet ställer många avgörande frågor - bland dem den återkommande frågan om sjuksköterskors arbetsvillkor, men också om kvinnors sätt att ta ansvar och risken för utbrändhet. Allvar och komik avlöser varandra när läsaren ges en unik inblick i svensk samtida sjukvård såsom den aldrig tidigare skildrats.

Tid och plats

20 februari klockan 11:15-11:45, matsalen 61:an. Vårdförbundet bjuder på lunch. Ta gärna med en kollega som ännu inte är medlem! Ni behöver anmäla er var för sig, antalet platser är begränsat.

 

Vad gör Vårdförbundet för Barnmorskor + Lönecoachning

Lis Munk och Emma Jonsson berättar hur Vårdförbundet arbetar för barnmorskor med nätverk med mera. Därefter blir det ett pass med lönecoachning med Ingrid Allerstam.

Tid och plats

6 mars klockan 16:30-17:30, K64. Ta gärna med en kollega som ännu inte är medlem! Ni behöver anmäla er var för sig, antalet platser är begränsat.

 

Vad gör Vårdförbundet på Huddinge plus lunch

Förtroendevalda från Centra Huddinge berättar om aktuella fackliga frågor.

Tid och plats

27 mars kl. 11:30-12:00. Matsalen 61:an. Vårdförbundet bjuder på lunch. Ta gärna med en kollega som ännu inte är medlem! Ni behöver anmäla er var för sig, antalet platser är begränsat.

 

Sjukt, syster + Lönecoachning

Sara Heyman berättar ur sin bok "Sjukt, syster"
För den som följer vårddebatten är det tydligt att sjuksköterskeyrket ännu ofta betraktas som ett kall. Varför? Därför att det handlar om kvinnor. Men berättelsen om sjuksköterskan är ett unikt kapitel i vår historia. Historien är full av starka, drivande kvinnor som lämnat avtryck in till våra dagar. Med lika delar humor och jävlar anamma beskriver Sara Heyman hur stereotypa bilder av sjuksköterskan fortsätter att verka och stå i vägen för högre löner och bättre arbetsvillkor.

Därefter blir det ett pass med lönecoachning.

Tid och plats

28 mars kl 16:30-17:30. Lokal C1:87. Ta gärna med en kollega som ännu inte är medlem! Ni behöver anmäla er var för sig, antalet platser är begränsat.

Här anmäler du dig till en eller flera av ovanstående aktiviteter!