Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Webbårsmöte 2018 Previaklubben – Fyllnadsval till styrelsen

Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt digitalt.

Vad ska årsmötet avhandla?

Årsmötet ska välja ledamöter till Previaklubbens styrelse. Det är ett fyllnadsval och mandatperioden för uppdraget är 1 år. Information har skickats ut till samtliga medlemmar innan sommaren via ett digitalt utskick med möjlighet att nominera kandidater. Utannonsering av årsmötet gjordes i Vårdfokus nummer 9.

Mötespresidiet

Maria Billemark Öqvist (fd ordförande för avdelning Södermanland), hjälper oss att genomföra vårt årsmöte. Hon kommer som årsmötesordförande att vara en fortlöpande granskare av processerna. Boel Johansson (administratör avdelning Södermanland) är mötessekreterare för att upprätta ett årsmötesprotokoll.

Vi har två medlemmar som justerar protokollet:

Carina Nilsson, Previa Örnsköldsvik
Veronica Byström, Previa Örnsköldvik

Har du frågor eller synpunkter gällande ovan nämnda funktioner, så ber vi dig ta kontakt med oss på de epostadresser som finns angivna här nedan.

Nominering till styrelsen

Här presenterar vi nomineringen till Previaklubbens styrelse. Mandatperioden är 1 år.

Ledamot

har vi fått in några namn?

Fyllnadsval till styrelse kommer att ske. Uppdraget sträcker sig till 2019-10-31.

Webbröstning

Fyllnadsval till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 24 oktober och kl. 12.00 den 31 oktober. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

För att kunna delta i fyllnadsvalet till styrelsen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet och vara registrerad som Previaanställd i Vårdförbundets medlemsregister. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. Har du problem med att skapa ett konto får du gärna kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se.

Tack för ditt engagemang!

Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb.

Milo Lindhe
Ordförande
Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby
milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik karin.forsbergselin@previa.se

Mihael Laketa
Ledamot
Arbetar som företagssköterska Previa Göteborg Centrum mihael@hotmail.com

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -