Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Välkommen till Previaklubbens webbårsmöte

Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt webbaserat.

Information har skickats ut till samtliga medlemmar innan sommaren via klubbnytt. I samband med det utskicket bad vi även om nomineringsförslag till styrelsen och motioner. Det har inte kommit in några nya nomineringar till styrelsen, däremot står Milo Lindhe, Eva Kant, Karin Forsberg Selin och Mihael Laketa till förfogande för omval. Inga motioner har kommit in. Utannonsering av årsmötet gjordes i Vårdfokus nummer 9.

Maria Billemark Öqvist (fd ordförande för avdelning Södermanland) som är mötesordförande, hjälper oss att genomföra vårt årsmöte säkert. Hon kommer som årsmötesordförande att vara en fortlöpande granskare av processerna; att kallelse skickas, årsmöteshandlingarna är ute och bevaka att röstning, synpunkter/invändningar omhändertas korrekt.

Verksamhetsplan, årsrapport och ekonomirapport

Vårdförbundet har nationellt på kongressen tagit beslut om fokusområden att arbeta med. Lokalt väljer man de områden som man anser är viktiga och möjliga att jobba med och lägger in det i sin verksamhetsplan. Läs mer om verksamhetsplanen, årsrapporten och ekonomirapporten.

Webbröstning

Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

För att kunna delta i valet till styrelsen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet och vara registrerad som Previaanställd i Vårdförbundets medlemsregister. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter.
Årsmöteshandlingarna skickas ut vid ett senare tillfälle.

Har du frågor eller funderingar så får du gärna kontakta oss på de mejladresser som finns angivna här nedan.

Tack för ditt engagemang
Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb.

Milo Lindhe
Ordförande
Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby
milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se


Ingela Roos Kägu
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Nyköping
ingela.roos-kagu@previa.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik
karin.forsbergselin@previa.se

Eva Kant
Ledamot
Arbetar som företagsköterska Stockholm
eva.kant@previa.se

Mihael Laketa
Ledamot
Arbetar som företagssköterska Previa Göteborg Centrum
mihael@hotmail.com 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -