Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nominera inför Previaklubbens webbårsmöte 2018 – fyllnadsval till styrelsen

”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2018 är det fyllnadsval till Previaklubbens styrelse och du som är medlem har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

Att tänka på

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Den nominerade behöver ha sin anställning inom Previa
  • Mandatperioden för uppdraget är 1 år.

Jag vill nominera! Du kan nominera fram till den 31 augusti.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Milo Lindhe på e-post milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se.

Ytterligare information och inkommande nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver.

Välkommen med din nominering och tack för ditt engagemang

Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb

Milo Lindhe
Ordförande
Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby
milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik karin.forsbergselin@previa.se

Eva Kant Ledamot
Arbetar som företagsköterska Stockholm
eva.kant@previa.se

Mihael Laketa Ledamot
Arbetar som företagssköterska Previa Göteborg Centrum mihael@hotmail.com

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -