Webbårsmöte Previaklubben - nominering till styrelsen och årsmöteshandlingar

Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt webbaserat.

Årsmöte

Maria Billemark Öqvist, ordförande på Vårdförbundet avdelning Södermanland (vår värdavdelning) hjälper oss att genomföra vårt årsmöte. Hon kommer som årsmötesordförande att vara en fortlöpande granskare av processerna. Emma Thorell (adminstratör avdelning Södermanland) är mötessekreterare för att upprätta ett årsmötesprotokoll.

Vi har två medlemmar som justerar protokollet:
Birgitta Karlsson Hietala (Previa Nyköping)
Jenny Höök (Previa Nyköping)

Har du frågor eller funderingar på tillvägagångsättet så får du gärna kontakta oss på de mejladresser som finns angivna här nedan.

Ta del av årsmöteshandlingar

Här presenterar vi nomineringen till Previaklubbens styrelse. Ett fyllnadsval av en ledamot kommer att ske. Uppdraget sträcker sig till 2017-10-31. Mihael Laketas är nominerad till styrelsen. Läs Mihael Laketas presentation.

Webbröstning

Fyllnadsval till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

För att kunna delta i fyllnadsvalet till styrelsen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet och vara registrerad som Previaanställd i Vårdförbundets medlemsregister. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. Har du problem med att skapa ett konto får du gärna kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se.

Tack för ditt engagemang Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb.

Milo Lindhe
Ordförande
Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se

Ingela Roos Kägu
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Nyköping
ingela.roos-kagu@previa.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik karin.forsbergselin@previa.se

Eva Kant
Ledamot
Arbetar som företagsköterska Stockholm
eva.kant@previa.se