Välkommen till Previaklubbens webbårsmöte

Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt webbaserat. Beslut om ett webbaserat årsmöte togs efter att frågan diskuterades på förra årsmötet. Information har skickats ut till samtliga medlemmar innan sommaren via klubbnytt.

I samband med det utskicket bad vi även om nomineringsförslag till styrelsen och motioner. Det har nominerats en kandidat till styrelsen men inga motioner har kommit in. Utannonsering av årsmötet gjordes i Vårdfokus nummer 8/2016.

Maria Billemark Öqvist, ordförande på Vårdförbundet avdelning Södermanland (vår värdavdelning) hjälper oss att genomföra vårt årsmöte säkert. Hon kommer som årsmötesordförande att vara en fortlöpande granskare av processerna; att kallelse skickas, årsmöteshandlingarna är ute och bevaka att röstning, synpunkter/invändningar omhändertas korrekt.

Verksamhetsplan, årsrapport och ekonomirapport

Vårdförbundet har nationellt på kongressen tagit beslut om fokusområden att arbeta med. Lokalt väljer man de områden som man anser är viktiga och möjliga att jobba med och lägger in det i sin verksamhetsplan för 2017. Ta chansen att komma in med synpunkter på våra fokusområden 2017. Läs mer om verksamhetsplanen, årsrapporten och ekonomirapporten.

Webbröstning

Fyllnadsval till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

För att kunna delta i fyllnadsvalet till styrelsen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet och vara registrerad som Previaanställd i Vårdförbundets medlemsregister. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter.

Årsmöteshandlingarna skickas ut vid ett senare tillfälle. Har du frågor eller funderingar så får du gärna kontakta oss på de mejladresser som finns angivna här nedan.

Tack för ditt engagemang
Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb.

Milo Lindhe
Ordförande
Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby
milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se

Ingela Roos Kägu
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Nyköping
ingela.roos-kagu@previa.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik
karin.forsbergselin@previa.se

Eva Kant
Ledamot
Arbetar som företagsköterska Stockholm
eva.kant@previa.se