Rösta NU! Previaklubbens webbröstning startar idag den 19 oktober

Fyllnadsval till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober.

Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

Nominering till styrelsen

Här presenterar vi nomineringen till Previaklubbens styrelse. Uppdraget sträcker sig till 2017-10-31. Mihael Laketas är nominerad till styrelsen. Läs Mihael Laketas presentation.

Webbröstning

För att kunna delta i fyllnadsvalet till styrelsen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet och vara registrerad som Previaanställd i Vårdförbundets medlemsregister. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. Har du problem med att skapa ett konto får du gärna kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se.

Så här röstar du:

1. Logga in på Vårdförbundets webbsida.

2. Klicka på länken Röstning (observera att pop-up fönstret inte får vara blockerat, använd webbläsare Internet Explorer eller Firefox). Om länken inte finns, kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se.

3. Klicka på Rösta. För varje delval finns ett eller flera förslag/nominerade. För att välja klickar du på namnet, för att ta bort valet klickar du igen.

4. Ångrat dig? Du har 10 minuter på dig att eventuellt ändra din röst.

5. Logga ut.

Tack för ditt engagemang
Styrelsen för Vårdförbundets Previaklubb.

Milo Lindhe
Ordförande Arbetar som telefonsjuksköterska i Visby
milo.lindhe@previa.se eller milolindhe@mittvardforbund.se

Ingela Roos Kägu
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Nyköping
ingela.roos-kagu@previa.se

Karin Forsberg Selin
Ledamot
Arbetar som företagsköterska i Örnsköldsvik
karin.forsbergselin@previa.se

Eva Kant
Ledamot
Arbetar som företagsköterska Stockholm
eva.kant@previa.se