Previaklubbens verksamhetsplan 2017

Vårdförbundet har nationellt på kongressen tagit beslut om fokusområden att arbeta med. Lokalt görs de om till aktiviteter som är utförbara och viktiga att lägga fokus på.

Detta år önskar styrelsen i verksamhetsplan 2017 få arbeta vidare med de fokusområden som beslutades på årsmötet 2015. Flera av dem är ännu pågående och inte klara för att avslutas.

Välkomna att lämna synpunkter kring våra fokusområden:

  • Kompetensförsörjning under arbetstid
  • Hållbart yrkesliv
  • Påverkan/demokrati.

Ta chansen att komma in med synpunkter kring vart vi ska lägga fokus på 2017.

Läs hela verksamhetsplanen

Ladda ner årsrapporten

Ladda ner ekonomirapporten

Previaklubbens fokusområden