Previaklubbens webbårsmöte 2016

I år kommer Previaklubbens årsmöte vara helt webbaserat. Du som är medlem och anställd på Previa har möjlighet att komma in med synpunkter på våra fokusområden 2017. Du kan även ta del av Previaklubbens verksamhetsplan 2017, års- och ekonomirapport. Previaklubbens fyllnadsval till styrelsen kommer att pågå mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober.