Previaklubbens webbårsmöte 2016

I år kommer Previaklubbens årsmöte vara helt webbaserat. Du som är medlem och anställd på Previa har möjlighet att komma in med synpunkter på våra fokusområden 2017. Du kan även ta del av Previaklubbens verksamhetsplan 2017, års- och ekonomirapport. Previaklubbens fyllnadsval till styrelsen kommer att pågå mellan kl. 12.00 den 19 oktober och kl. 12.00 den 26 oktober.
  • Presentation av nominerad ledamot till Previaklubbens styrelse

    Här presenterar vi nomineringen till Previaklubbens styrelse. Ett fyllnadsval av en ledamot kommer att ske. Uppdraget sträcker sig till 2017-10-31.

  • Välkommen till Previaklubbens webbårsmöte

    Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt webbaserat. Beslut om ett webbaserat årsmöte togs efter att frågan diskuterades på förra årsmötet. Information har skickats ut till samtliga medlemmar innan sommaren via klubbnytt.

  • Previaklubbens verksamhetsplan 2017

    Vårdförbundet har nationellt på kongressen tagit beslut om fokusområden att arbeta med. Lokalt görs de om till aktiviteter som är utförbara och viktiga att lägga fokus på.