Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Politikerträffar, sommarenkäten och lönerevison 2018

Under våren har vi i avdelningsstyrelsen träffat företrädare från de politiska partierna inom Södermanlands landsting. Syftet med dessa möten var att föra dialog om vad hälso- och sjukvården behöver för att fungera bra.

Vi har haft många bra diskussioner och det har varit mycket givande. Vi ville få reda på vilka frågor politikerna tyckte var viktiga och givetvis tog vi chansen att framföra såväl våra viktigaste frågor men också förslag på lösningar. Många av partierna efterfrågar uppföljning av dessa möten eftersom de tyckte att fackets inflytande är viktigt.

Årets lönerevision

Årets lönerevision inom SKL-området (Sveriges kommuner och landsting) är inte helt klart. Revisionen i flertalet kommuner är klar och utbetalning kommer att ske i april. Men landstinget är inte helt klart ännu därför blir utbetalningen först i maj med retroaktivitet från april. Det är viktigt för oss att veta hur löneprocessen har fungerat på din arbetsplats. Har ni haft lönesamtal? Har ni lönekreterier som ni följer? Återkoppla till din förtroendevalda hur det har fungerat eller direkt till oss.

Prideparaden

Prideparaden går av stapeln den 19 maj i Eskilstuna. I år har inte styrelsen möjlighet att delta i själva paraden. Vi tar nya tag till nästa år. Är du intresserad? Information om paraden hittar du här. Vårdförbundsknappen - Oavsett vem du älskar  hittar du i vår medlemsbutik.

Sommarenkät

Precis som förra sommaren kommer vi att sända ut en enkät till dig  som är yrkesverksam medlem i Vårdförbundet avdelning Södermanland med några frågor om hur din arbetsmiljö har sett ut den senaste tiden. Syftet är att vi vill följa hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs under sommaren. Mer information om enkäten kommer den 15 juni.

Kongress

Den 14-17 maj 2018 är det dags för Vårdförbundets kongress. Då fattas viktiga beslut för förbundets framtida verksamhet. Har du frågor eller vill föra fram en åsikt om en motion eller proposition så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi som är kongressombud representerar Vårdförbundets medlemmar och din röst är viktig. Mer information hittar du på kongresswebben!

Bra att veta inför sommarsemestern

Semesterperioden närmar sig! Här ger vi svar på några av era vanligaste frågor. Kom ihåg att du alltid kan kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har mer specifika frågor.

Bra att veta inför sommarsemestern
Verksamhetsberättelsen 2017

I Vårdförbundets verksamhetsberättelse 2017 får du möta några medlemmar som var med om något speciellt under året. Som i sina berättelser kan berätta om att förändring och förbättring är möjlig. Och att vi är starka, tillsammans.

Ta del av Vårdförbundets verksamhetsberättelse
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -