Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Det nya centrala avtalet med SKL, vårmingel och Springpride

Det har kommit många frågor gällande det nya centrala avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), framför allt frågor som rör nattarbetstiden. Vårdförbundet har begärt överläggning med samtliga arbetsgivare som berörs av HÖK-16 för att diskutera det som är nytt i avtalet.

När det gäller arbetstider så är det framför allt landstinget som berörs och vi har haft en inledande överläggning. Det resulterade i att arbetsgivaren behöver göra en kartläggning av hur det ser ut i dag bl.a. med tanke på vårt lokala nattarbetstidsavtal och hur det nya avtalet ska implementeras i verksamheterna. Fortsatta diskussioner kommer att ske innan de centrala bestämmelserna träder i kraft 1 april 2018.

Vi har också träffat i stort sett alla arbetsgivare i länets kommuner. Skrivningarna om ständig natt omfattar inte dem och de har inte heller visat något intresse av att teckna lokala avtal om sänkt nattarbetstid.  De väljer i stället att avvakta samtalen mellan de centrala parterna om hur nattarbetstiden ska se ut i kommunerna framöver. Frågor och svar om det nya avtalet.

Du har väl sett att vi bjuder in till Vårmingel? Välkommen att träffa oss i avdelningssstyrelsen med dina frågor och funderingar!

De internationella yrkesdagarna för barnmorskor och sjuksköterskor infaller 5 maj respektive 12 maj. Inför dessa mottar vi nomineringar till en fantastisk kollega. Har du en kollega som du vill uppmärksamma? Passa på att nominera en barnmorska eller sjuksköterska.

I samband med Springpride i Eskilstuna kommer Vårdförbundet avdelning Södermanland att delta i paraden lördag den 27 maj. Vi hoppas att så många som möjligt vill sluta upp tillsammans med oss! Mer information kommer att läggas ut längre fram.

Save the date! Årsmötet 2017 äger rum söndagen den 24 september i Nyköping. I samband med årsmötet kommer vi att fira Vårdförbundet 40 år.

"Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka." ur Vårdförbundets stadga. Nu har du möjlighet som medlem att vara delaktig och påverka Vårdförbundet genom att nominera dig själv eller någon annan som är medlem i Vårdförbundet till ett kul och spännande uppdrag. Nomineringstiden för uppdrag till styrelse, kongressombud samt valberedning är öppen. Här kan du läsa mer om vad de olika uppdragen innebär och nominera.

Vi i avdelningsstyrelsen finns tillgängliga för frågor och funderingar. Tveka inte – hör av er till oss så får vi hjälpas åt!

Vi kommer gärna på besök till din arbetsplats, antingen som ett arbetsplatsbesök eller i samband med att ni ordnar ett medlemsmöte. Anmäl intresse så hör vi av oss!

Styrelsen
Vårdförbundet avdelning Södermanland

 

OB-ersättningar för vårens och sommarens helger 2017

Det är många helgdagar fram till sommaren – vi ger dig hela listan med vilka OB-tillägg som gäller inom landsting, regioner och kommuner. Kontakta oss för övriga avtalsområden.

OB-ersättningar för vårens och sommarens helger 2017
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -