Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

Styrelsen för Vårdförbundet avdelning Södermanland kallar dig som medlem till extra årsmöte på webben mellan 5-12 april 2018.

Vad ska extra årsmötet avhandla?

På årsmötet 2017 valdes fem ordinarie kongressombud för avdelning Södermanland. Antal kongressombud baseras på antalet medlemmar i avdelningen. Det har nu visats sig att avdelningen enbart har fyra ordinarie platser till sitt förfogande. Då inträdesordningen inte tydliggjordes på årsmötet 2017, behöver vi nu anordna ett extra årsmöte för val av kongressombud.

För att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer extra årsmötet vara helt digitalt. Vi kommer att rösta fram 4 ordinarie kongressombud och 3 ersättare. Valet kommer att ske utifrån befintliga ombud, det vill säga utan nya nomineringar.

Ta del av valberedningens förslag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.  

Mötespresidiet 

Mötesordförande Ann Johansson (vice ordförande, förbundsstyrelse) hjälper oss att genomföra vårt extra årsmöte. Hon kommer som årsmötesordförande fortlöpande granska processerna. 

Boel Johansson (administratör avdelning Södermanland) är mötessekreterare för att upprätta ett årsmötesprotokoll.

Vi har två medlemmar som är rösträknare och tillika justerare av protokollet:

Maria Billemark Öqvist (fd ordförande avdelning Södermanland 2015-2017) 
Ulla Jordan (fd ordförande avdelning Södermanland 2009-2015)

Har du frågor eller synpunkter gällande ovan nämnda funktioner, så ber vi dig ta kontakt med oss på info.sodermanland@vardforbundet.se senast den 29 mars.
Under pågående webbårsmöte kommer det inte finnas möjlighet att påverka detta.

Webbröstning

Val till kongressombud genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 5 april och kl. 12.00 den 12 april. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och anonym. Resultatet kommer att presenteras på extra årsmötets webbsida.

För att kunna delta i omröstningen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. Har du problem med att skapa ett konto får du gärna kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se.

Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna.

Tack för ditt engagemang!

Styrelsen 
Avdelning Södermanland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -