Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om vårt partsgemensamma avtalsarbete och innebörden av att avtalet (HÖK)

Något av nedanstående datum förväntas du delta vid utbildning och information om vårt partsgemensamma avtalsarbete och innebörden av att avtalet (HÖK) med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är uppsagt.

Datum och plats

  • 7/2 13:00-15:00 Eskilstuna, Mälarsjukhuset, Paviljongen (bygganden bredvid ambulansstationen).
  • 11/2 14:00-16:00 Katrineholm, Kullbergska Sjukhuset, Fackexpeditionen Fredsgatan 45A.
  • 14/2 14:00-16:00 Nyköping, Nyköpings Lasarett, Grindstugan, Hållstavägen 7.
  • 26/2 14:00-16:00 Katrineholm, Kullbergska Sjukhuset, Fackexpeditionen Fredsgatan 45A.
  • 27/2 14:00-16:00 Eskilstuna, Mälarsjukhuset, Paviljongen (bygganden bredvid ambulansstationen).
  • 28/2 14:00-16:00 Nyköping, Nyköpings Lasarett, Grindstugan, Hållstavägen 7.

Du som förtroendevald förväntas alltså delta vid ett av ovanstående tillfällen.

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Ledighet med lön söker du omgående hos din närmsta chef.

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik. För resor med kollektivtrafik ska originalbiljett bifogas din reseräkning och redovisas i FlexPortal som finns på Vårdförbundets webbplats under "Reseräkning". Om du besöker FlexPortal för första gången, kontakta oss på lokalvdelningen.

Om du inte har möjlighet att delta vid något av tillfällena måste du anmäla detta till Vårdförbundet avdelning Södermanland på e-post info.sodermanland@vardforbundet.se.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Avdelning Södermanland

Avtalsbloggen

Vårdförbundet yrkar på jämställda och hälsosamma villkor i välfärdssektorn.

Läs mer om avtalsrörelsen som just nu pågår!
Tack för att du är förtroendevald

Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag.
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -