Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om extra årsmöte 2018 - val av kongressombud ordinarie och ersättare

Den 14-17 maj 2018 är det dags för Vårdförbundets kongress. Då fattas viktiga beslut för förbundets framtida verksamhet. Inför kongressen 2018 behöver vi välja kongressombud och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer extra årsmötet vara helt digitalt.

På årsmötet 2017 valdes fem ordinarie kongressombud för avdelning Södermanland. Antal kongressombud baseras på antalet medlemmar i avdelningen. Det har nu visats sig att avdelningen enbart har fyra ordinarie platser till sitt förfogande. Då inträdesordningen inte tydliggjordes på årsmötet 2017, behöver vi nu anordna ett extra årsmöte för val av kongressombud. På extra årsmötet ska fyra ordinarie ombud väljas samt tre ersättare.

Val av kongressombud

Vi kommer att rösta fram 4 ordinarie kongressombud och 3 ersättare. Valet kommer att ske utifrån befintliga ombud, det vill säga utan nya nomineringar. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till extra årmötet som du får två veckor innan webbröstningen startar.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.  

Extra årsmöte

Mötesordförande Ann Johansson (vice ordförande, förbundsstyrelse) hjälper oss att genomföra vårt extra årsmöte. Hon kommer som årsmötesordförande fortlöpande granska processerna. 

Boel Johansson (administratör avdelning Södermanland) är mötessekreterare för att upprätta ett årsmötesprotokoll.

Vi har två medlemmar som är rösträknare och tillika justerare av protokollet:

Maria Billemark Öqvist (fd ordförande avdelning Södermanland 2015-2017) 
Ulla Jordan (fd ordförande avdelning Södermanland 2009-2015)

Webbröstning

Du kommer att få en kallelse till extra årsmötet två veckor innan. Val till kongressombud genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 5 april och kl. 12.00 den 12 april. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och anonym. Resultatet kommer att presenteras på extra årsmötets webbsida.

För att kunna delta i omröstningen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. Har du problem med att skapa ett konto får du gärna kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se.

Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna.

Tack för ditt engagemang!

Styrelsen 
Avdelning Södermanland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -