Valberedningens förslag till årsmötet 2018

Valberedningens förslag till fyllnadsval av en ledamot samt två nya ledamöter.

Uppdragen sträcker sig fram till och med 31 oktober år 2021.

Fredrik Skoog

Eva Krath

En vakans

Ta del av årsmöteshandlingarna