Årsmöte 2018 avdelning Södermanland

En rolig och viktigt kväll. På programmet har vi fyllnadsval/nyval till avdelningsstyrelse, inspirerande samtal med förbundsordförande Sineva Ribeiro och vi bjuder på libanesisk buffé på Best Western Plaza Hotels.
  • Årsmöte 2018! Fyllnadsval/nyval, förbundsordförande Sineva Ribeiro och libanesisk buffé.

    En rolig och viktig kväll väntar dig som är medlem! Välkommen på årsmöte med fyllnadsval/nyval till styrelsen, inspirerande samtal om Vårdförbundets framtida Vision med förbundsordförande Sineva Ribeiro och libanesisk buffé på Best Western Plaza Hotels.

  • Dags för fyllnadsval/nyval - nominera dig eller någon annan!

    Hösten 2018 ska det ske fyllnadsval/nyval till avdelningsstyrelse. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

  • Skriv en motion till årsmötet 2018

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.