Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 3 september. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

 Lena Lindh

Vice ordförande

Lillemor Berggren Personlig presentation

Styrelseledamot

Sandra Andersson Personlig presentation
Lillemor Berggren Personlig presentation
Roger Hamrén Personlig presentation
Lena Lindh
Monika Nyman

Kongressombud

Sandra Andersson Personlig presentation
Roger Hamrén Personlig presentation
Lena Lindh
Monika Nyman

Valberedare

Ludmila Jarlbäck Personlig presenation
Anna Korseman