Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 3 september. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

 Lena Lindh Personlig presentation

Vice ordförande

Lillemor Berggren - återtagit nominering Personlig presentation
Monika Nyman Personlig presentation

Styrelseledamot

Sandra Andersson Personlig presentation
Lillemor Berggren Personlig presentation
Roger Hamrén Personlig presentation
Lena Lindh Personlig presentation
Monika Nyman Personlig presentation

Kongressombud

Sandra Andersson Personlig presentation
Lillemor Berggren Personlig presentation
Roger Hamrén Personlig presentation
Lena Lindh Personlig presentation
Monika Nyman Personlig presentation

Valberedare

Ludmila Jarlbäck Personlig presentation
Anna Korseman
Robert Sanderberg Personlig presentation
Malin Wasberg Personlig presenation