Dags för nyval - nominera dig eller någon annan!

Observera nomineringstiden har förlängts till 3 september. ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Södermanland. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdragen är 4 år.

Du kan nominera fram till den 3 september. Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så behöver du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Kontakta gärna valberedningens sammankallande Annette Lundborg eller ta kontakt med någon i styrelsen om du är nyfiken på uppdragen.

Ytterligare information och inkommande nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver. Observera att nomineringarna till uppdraget som lokal valberedare inte kommer att behandlas av valberedningen.

Välkommen med din nominering!

Valberedning avdelning Södermanland
Annette Lundborg, Martin Jansson, Nathalie Lindell och Inger Östergren

Rollbeskrivningarna

Avdelning Södermanlands nomineringar 2017

Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär