Årsmöte och 40 årsjubileum 2017 - aktuell information

Du som är medlem i avdelning Södermanland välkomnas till årsmöte 24 september på Pelles Lusthus, Nyköping.

Här kommer vi samla all information som rör årsmötet, vi fyller på löpande.

Årsmöteshandlingar

Ta del av årsmöteshandlingarna.

Tid och plats

Dagen börjar kl. 14.50 i samband med att bussarna anländer till Nyköping. Middag serveras ca kl. 16.30 och bussar hem avgår kl. 20.45.

Registrering

De som kommer att åka med våra bussar blir registrerade vid påstigningsorten och Ni som kommer direkt till Pelles Lusthus blir avprickade vid entrén från 14.30. Mötet startar 15.00. Frukt och vatten kommer att serveras under eftermiddagen. Årsmötesförhandlingarna avslutas cirka 20.45 då bussarna kommer att finnas tillgängliga för hemfärd.

Anmälan

Anmälan till föreläsning och middag på Pelles Lusthus, Nyköping sker via Aktiviteter och utbildningar. Du kan anmäla dig fram till och med 8 september. 

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla eventuellt inkomna motioner och val till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud såväl ordinarie som ersättare samt valberedning. Årsmötet kommer beredas möjlighet att tycka till om avdelningens verksamhet 2018 samt lämna input till den kommande visionen.

Vårdförbundets gemensamma mål för 2018 beslutades av förbundsstyrelsen på deras möte i september. Beslutet kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter, både före årsmötet och under årsmötet. Den gemensamma verksamhetsplanen för hela Vårdförbundet tillsammans med beslut om budget beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Under 2017 fyller Vårdförbundet 40 år, vilket vi under dagen kommer uppmärksamma.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga här minst 14 dagar före årsmötet.

Jag vill lämna en motion till årsmötet, hur gör jag?

Fram till och med 15 augusti fanns det möjlighet att lämna motioner till avdelning Södermanlands årsmöte via formulär på webben.

Nominera dig själv eller en annan medlem!

Fram till och med 3 september är det möjligt att lämna nomineringar till uppdrag som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, kongressombud och valberedning. Förslag lämnas via vårt formulär och de inkomna förslaget redovisas på årsmötet inför beslut. Valberedningens förslag för ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och kongressombud kommer du kunna ta del av här längre fram.

Inkomna nomineringar Här kan du ta del av de inkomna nomineringarna för alla uppdrag, samt ta del av de nominerades personliga presentationer.

Frågor?

Om du har frågor om årsmötet skriv till info.sodermanland@vardforbundet.se