Inför årsmöte 2017

  • Inkomna nomineringar för 2017

    Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 3 september. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

  • Årsmöte! Val, Stressdoktorn, mat och mingel

    En rolig och viktig dag på Pelles Lusthus i Nyköping! Välkommen på årsmöte med val av ny styrelse, kongressombud och valberedning inför en ny mandatperiod, middag och föreläsning med Stressdoktorn.

  • Dags för nyval - nominera dig eller någon annan!

    Observera nomineringstiden har förlängts till 3 september. ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.