Valberedningens förslag till kongressombud

Här nedan kan du ta del av valberedningens förslag.

Kongressombud

Kongressombud ordinarie i turordning:

1. Lena Lindh Personlig presentation

2. Monika Nyman Personlig presenation

3. Lillemor Berggren Personlig presentation

4. Roger Hamrén Personlig presentation

Kongressombud ersättare i turordning:

1. Sandra Andersson Personlig presentation

2. Britt-Marie Hedman Personlig presenation

3. Ludmila Jarlbäck Personlig presenation