Avtalet med SKL & lönerevision 2016

En bit in på det nya året vill vi passa på att informera lite om vad som är på gång.

Avtalet med SKL

Som ni säkert redan känner till valde Vårdförbundet att förlänga avtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, efter att parterna kommit överens om en avsiktsförklaring som i korthet går ut på att man tillsammans ska arbeta fram former för en central reglering av nattarbetstid, hitta upplägg för karriärutveckling samt se över den lokala lönebildningen. Meningen är att parterna ska ha träffat en principöverenskommelse senast den 30 november 2016 om en arbetstidsreglering. Om man inte lyckas med detta kan Vårdförbundet säga upp avtalet senast den 31 december 2016. Efter det fortsätter arbetet med att komma överens om en central uppgörelse gällande nattarbetstid. Den ska vara klar senast den 30 november 2017. Om detta inte görs har Vårdförbundet möjlighet att säga upp avtalet senast den 31 december 2017.

Lönerevision 2016

Årets lönerevision har inletts både i kommunerna och i landstinget i Sörmland, men vi har kommit olika långt.  En viktig del i löneprocessen är lönesamtalet där du och din chef kopplar det du gjort till den lön som du får. Din närmsta chef ska kunna förklara och motivera hur din lön hänger ihop med din arbetsprestation och ditt bidrag till verksamheten. Kom väl förberedd till ditt lönesamtal för att få en så bra dialog som möjligt. Hur ser det ut med lönekriterier på din arbetsplats? Hur värderar du din arbetsinsats i relation till dessa? Använd konkreta exempel på hur du har bidragit till att uppfylla verksamhetens mål. Vill du har personlig lönecoachning prata med din förtroendevalda på arbetsplatsen eller kontakta Vårdförbundet Direkt.

Vi  är angelägna att få veta hur ni upplever att löneprocessen fungerar. Hör gärna av er med synpunkter, antingen till förtroendevald på arbetsplatsen eller till info.sodermanland@vardforbundet.se.  Under vecka 10 bjuder på drop-in-luncher i Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping. Kom och ställ frågor och dela med dig av dina erfarenheter. Vi ser fram emot att träffa dig!  Med tanke på lönerevisionen vill vi också be dig uppdatera dina uppgifter.

Vill du att vi kommer till din arbetsplats på besök eller deltar i medlemsmöte hör gärna av dig!

Hälsningar
Avdelningsstyrelse Södermanland