Medlemsinformation inför sommaren!

En sjuksköterska som går i en korridor

Efter en tung och ansträngande vår inom vården väntar nu sommaren runt hörnet. Styrelsens arbete kring vårdmiljön pågår i samverkan med arbetsgivaren och vi hoppas att vårens åtgärdspaket avseende akutklinikerna samt vårdplatsenheterna i landstinget kommer att få positiva effekter.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är fortfarande påfrestad, speciellt inom landstinget Sörmland med överbeläggningar och personalbrist, vi vet också att läget är ansträngt inom den kommunala vården med bl.a. sjuksköterskebrist. Vi hoppas nu att alla, trots läget, får en efterlängtad semester med möjlighet till vila och återhämtning.

Styrelsens arbete kring vårdmiljön pågår i samverkan med arbetsgivaren och vi hoppas att vårens åtgärdspaket avseende akutklinikerna samt vårdplatsenheterna i landstinget kommer att få positiva effekter. Vi saknar dock fortfarande förslag från arbetsgivaren på kortsiktiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och då framförallt avseende arbetsbelastningen. Vårt huvudskyddsombud arbetar med frågan i samråd med Arbetsmiljöverket.

Sommaren

Vi kommer att skicka ut en sommarenkät som vi hoppas att ni tar er tid att svara på. Styrelsen återgår till sina ordinarie arbeten under sommaren men förtroendevalda finns tillgängliga måndagar och onsdagar. Ta kontakt med Vårdförbundet direkt på tel: 0771-420 420, vardagar 08.00-18.00 vid frågor som inte kan vänta eller mejla oss så tar vi kontakt så snart vi kan.

Höstens aktiviteter

Årsmötet 2016 äger rum den 28 september på Hedenlunda slott utanför Flen. Inbjudan kommer inom kort så håll lite extra koll på lokala webbsidan! Vi kommer i början av hösten att fokusera kring temat personcentrerad vård och presentera Vårdförbundets studiecirkelmaterial i ämnet. Förtroendevalda bjuds in till en temadag kring personcentrerad vård den 28 september, också den hålls på Hedenlunda slott.

Vi i styrelsen hoppas att alla, trots allt, får en dräglig sommar och väl mött i höst!

Avdelningsstyrelsen