Årsmöte och sommarenkät

Den 28 september hade avdelning Södermanland årsmöte på Hedenlunda Slott. Tack till alla er som närvarade!

Årsmöte

Mötet leddes av Janí Stjernström (avdelningsordförande i Västmanland och förbundsstyrelseledamot) och under den efterföljande middagen föreläste Lis Munk (förbundsombudsman) om personcentrerad vård. Under mötet berättade Janí Stjernström om arbetet med att gemensamt forma en ny vision inför kongressen 2018. Det hölls också fyllnadsval av två styrelseledamöter, ett kongressombud och en ersättare för kongressombud. Vi hälsar Sandra Andersson (leg. sjuksköterska i Vingåkers kommun) och Lillemor Berggren (leg. sjuksköterska på VC Gnesta) välkomna till styrelsen. Sandra och Lillemor valdes även till kongressombud respektive ersättare. Om du vill ta del av årsmötesprotokollet mejla till info.sodermanland@vardforbundet.se.

Årsmötet arbetade också med verksamhetsplanering inför 2017. Styrelsen kommer att arbeta vidare med de förslag på aktiviteter som har kommit in och lägga en verksamhetsplan för 2017 utifrån de ekonomiska och personella ramar som vi har att förhålla oss till. Därefter kommer förbundsstyrelsen att ta ställning till förslaget och fastställa planeringen.

Nattarbetstid

Vad händer med förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kring vila och återhämtning vid nattarbete? Efter sommaruppehållet har arbetet återupptagits och fr.o.m. 19 september intensifierats med veckovisa möten med SKL. Arbetet fortskrider enligt den plan som Vårdförbundet och SKL har kommit överens om. Håll dig gärna uppdaterad via Avtalsbloggen.

Sommarenkäten

Utifrån de svar som vi har fått in på sommarenkäten ser vi tyvärr att många farhågor om en tuff sommar har besannats. Det finns arbetsplatser där det har fungerat bra men vi ser också att belastningen har ökat på ett flertal redan ansträngda arbetsplatser under sommarmånaderna. En oroväckande utveckling som vi har kunnat se tendenser till är att belastningen även ökar i kommunerna. Ett stort tack till alla som har tagit sig tid att svara på enkäten. Vi kommer att använda oss av underlaget i samverkansarbetet gentemot arbetsgivaren.

Aktiviteter

Hösten har en del aktiviteter att bjuda på! Soppluncher i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping, internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor, biokvällar i samband med Vårdförbundsveckan v47 och utbildningar för förtroendevalda. Information och inbjudningar skickas ut fortlöpande!

Avdelningsstyrelsen