Vill du fortsätta som förtroendevald?

Tiden går fort och din period som förtroendevald går snart mot sitt slut. Nästa mandatperiod är 2018-01-01 - - 2019-10-31.

Vi vill passa på att tacka för ditt engagemang och samtidigt skicka med en förhoppning om att du vill vara kvar som förtroendevald.

Liksom andra förtroendeuppdrag inom Vårdförbundet väljs den förtroendevalda på arbetsplatsen under en mandatperiod. Mandatperioderna för förtroendevalda är fasta och löper på två år i taget. Nästa mandatperiod är 2018-01-01 - - 2019-10-31.

Om du vill fortsätta att vara förtroendevald på din arbetsplats, eller lämna över uppdraget till en medlemskollega är det nu dags att genomföra ett val på din arbetsplats. Som nuvarande förtroendevald kan du bidra med att ordna ett möte. Kontakta gärna avdelningsstyrelsen om du vill ha stöd.

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar och röstar vid mötet. Delaktighet och engagemang bidrar till att stärka organisationen och medlemmarna. Det är bra om du innan mötet tänker igenom om du själv vill bli omvald.

Att skriva ut inför medlemsmötet

Ska du fortsätt ditt uppdrag som förtroendevalda på arbetsplatsen och ni har haft ett medlemsmöte, skicka in anmälan till info.sodermanland@vardforbundet.se eller till Vårdförbundet, Brunnsgatan 40, 611 32 Nyköping. Har du frågor eller funderingar kring valet eller redan nu vet att du inte vill fortsätta ditt uppdrag och inte har möjlighet att ordna ett medlemsmöte för val, kontakta avdelning Södermanland på info.sodermanland@vardforbundet.se

VÅRDFÖRBUNDET
Avdelning Södermanland