Vilka valdes på extra årsmötet som kongressombud?

På extra årsmötet valdes fyra ordinarie kongressombud och tre ersättare. Tack till dig som var med på extra årsmötet och gjorde din röst hörd!

Följande personer valdes till:

Kongressombud ordinarie

Roger Hamrén
Lena Lindh
Monika Nyman
Lillemor Berggren

Kongressombud ersättare

Ludmilla Jarlbäck
Sandra Andersson
Britt-Marie Hedman

Kommentar:

Presentationen ovan av valda ordinarie kongressombud och ersättare är i den ordning som röstningen utfallit, dvs första ombudet har fått flest antal röster. Kongressombud ersättare träder in i den ordning som anges ovan.