Vilka valdes på årsmötet?

Ett sextiotal medlemmar samlades på Plaza Best Western hotell i Eskilstuna på kvällen den 3 oktober för att närvara på avdelning Södermanlands årsmöte 2018!

Som mötesordförande valdes Sineva Ribeiro (förbundsordförande) som även pratade om framtidsvisioner efter den utsökta middagen som vi intog på Restaurang Meze Lounge, bestående av en massa små libanesiska rätter.

Under kvällen valda man nya ledamöter till styrelsen, tittade på filmer om Vårdförbundets vision och Fair Union samt förde livliga diskussioner om dagens hälso- och sjukvård. Stämningen var under kvällen mycket glad och hjärtlig.
Styrelsen utökades med 3 nya ledamöter som hälsades välkomna. Tack till dig som var med på årsmötet och gjorde din röst hörd!

I styrelsen så sitter nu:

Ordförande

Lena Lindh

Vice ordförande

Monika Nyman

Ledamöter

Roger Hamrén
Sandra Andersson
Britt-Marie Hedman
Ludmila Jarlbäck
Fredrik Skoog
Eva Krath
Ankica Brkan