Välkommen till temadag om personcentrerad vård för förtroendevalda på arbetsplatsen

Du som är förtroendevald i Vårdförbundet avdelning Södermanland hälsas varmt välkommen till en temadag om personcentrerad vård onsdagen den 28 september kl. 09.30-16.00 på Hedenlunda slott i Flen.

Efter temadagen har avdelning Södermanland årsmöte på Hedenlunda slott kl. 18.00. Mötet följs av middag och föreläsning. För dig som medverkar på temadagen och vill stanna på årsmötet kommer buss att utgå från Nyköping, Malmköping och Flen på morgonen 28/9. För resor till dessa avreseorter utgår reseersättning. Se busstidtabell och uppge din avreseort i anmälan.

Kom ihåg att lämna anmälan om ledighet tillsammans med inbjudan till arbetsgivaren senast 14 dagar innan ledighet.

Anmäl dig senast den 12 september via "Aktiviteter och utbildningar"! Glöm inte att uppge avreseort om du vill ha busstransport till Hedenlunda samt om du har någon allergi som vi bör känna till. Observera att separat anmälan krävs om du vill stanna på middagen efter avdelning Södermanlands årsmöte senare samma dag, anmäl dig till den här.

Om du har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på info.sodermanland@vardforbundet.se

Program

Temadag för förtroendevalda 28 september 2016 09.30 Fika 10.00 Inledning och presentation 10.30 Personcentrerad vård i Landstinget Sörmland - Föreläsning av Hanna Lundstedt, projektledare för personcentrerad vård inom Landstinget Sörmland. Föreläsningen följs av diskussion och möjlighet till frågor. 12.00 Paus 12.15 Att ändra perspektiv – en studiecirkel om personcentrerad vård - En introduktion i Vårdförbundets nya studiematerial. 13.00 Lunch 14.00 Workshop utifrån studiecirkelmaterialet 15.00 Diskussion, sammanfattning och utvärdering 15.30 Verksamhetsplanering 16.00 Fika och avslut