Tack till alla er som närvarade på årsmötet!

Den 28 september hade avdelning Södermanland årsmöte på Hedenlunda Slott.

Mötet leddes av Janí Stjernström (avdelningsordförande i Västmanland och förbundsstyrelseledamot) och under den efterföljande middagen föreläste Lis Munk (förbundsombudsman) om personcentrerad vård. Under mötet berättade Janí Stjernström om arbetet med att gemensamt forma en ny vision inför kongressen 2018.


Det hölls också fyllnadsval av två styrelseledamöter, ett kongressombud och en ersättare för kongressombud. Vi hälsar Sandra Andersson (leg. sjuksköterska i Vingåkers kommun) och Lillemor Berggren (leg. sjuksköterska på VC Gnesta) välkomna till styrelsen. Sandra och Lillemor valdes även till kongressombud respektive ersättare. Om du vill ta del av årsmötesprotokollet mejla till info.sodermanland@vardforbundet.se. (Styrelseledamoten Roger Hamrén saknas på bild.)

Årsmötet arbetade också med verksamhetsplanering inför 2017. Styrelsen kommer att arbeta vidare med de förslag på aktiviteter som har kommit in och lägga en verksamhetsplan för 2017 utifrån de ekonomiska och personella ramar som vi har att förhålla oss till. Därefter kommer förbundsstyrelsen att ta ställning till förslaget och fastställa planeringen.