Sommarenkät 2017

Precis som förra sommaren ber vi dig som är yrkesverksam medlem i Vårdförbundet att svara på några frågor om hur din arbetsmiljö har sett ut den senaste tiden. Syftet är att vi vill följa hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs under sommaren.

Efter sommarens slut sammanställs resultaten och används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren utvärderas. Enkäten skickas till alla yrkesverksamma medlemmar i avdelning Södermanland, som har lämnat en aktiv e-postadress. Du behöver inte lämna några personuppgifter, du är anonym.

Jag vill svara på enkäten!

Får du akuta problem på din arbetsplats under sommaren så kontakta oss omgående via Vårdförbundet Direkt 0771-420 420.

VÅRDFÖRBUNDET
Avdelningsstyrelsen