Överenskommelse schablonbelopp förskjuten arbetstid mellan Vårdförbundet och Region Sörmland

För någon vecka sedan kom Vårdförbundet och arbetsgivaren Region Sörmland överens om att teckna ett lokalt avtal kring ersättning avseende den/de schemaändringar som flera av oss fick göra med kort varsel vid inledningen av ”Coronakrisen”. Arbetet med att få till detta avtal har pågått i stort sett sedan inledandet av ”Coronakrisen”.

Anledningen, från arbetsgivarens sida, till att ersätta enligt en schablon är framförallt att undvika det stora administrativa arbete en ersättning enligt Allmänna Bestämmelser skulle innebära.

Vår ingång i förhandlingarna har hela tiden varit att ingen Vårdförbundsmedlem skall förlora ekonomiskt på att man frångår det avtal som finns sedan tidigare – flera olika nivåer och ersättningar har diskuterats och presenterats men tyvärr har arbetsgivaren inte gått oss till mötes fullt ut.

Men vi har nu ingått ett avtal kring fast ersättning med summor och förutsättningar enligt nedan.

Det kan finnas Vårdförbundsmedlemmar som med kort varsel fått ändra sitt schema mer än en gång under avtalets giltighetstid, dessa bör enligt Förhandlingschefen inom Regionen, vara berättigade till två schablonbelopp.

Förutsättningar för att schablonen ska tillämpas

  • Förutsättningarna i Allmänna Bestämmelser § 23 ska vara uppfyllda.
  • Det nya schemat avser arbete i verksamhetsområde Hälso- & Sjukvård.
  • Medarbetaren får ett nytt schema med ny arbetstidsförläggning och minst tre av passen ger enligt Allmänna Bestämmelser rätt till förskjuten arbetstid.

Vid byte dag till dag och villkoren i punkterna ovan uppfyllda

Sjuksköterska                           4 600 kr

 

Vid byte dag till natt och villkoren i punkterna ovan uppfyllda

Sjuksköterska                           5 800 kr

 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen.   

Enskild arbetstagare som enligt detta avtal får lägre ersättning än ersättning enligt Allmänna Bestämmelser har efter framställan rätt till ersättning enligt Allmänna Bestämmelser.

Innebär alltså att om ni tror att ni fått mindre ersättning än vad det ordinarie avtalet skulle gett så kan ni vända er till er chef för hjälp med uträkning.

Avtalet är tidsbegränsat och gäller från den 23/3 och till den 31/8.