Ny styrelse, nya tag!

Den 24 september gick avdelning Södermanlands årsmöte av stapeln på Pelles Lusthus i Nyköping.

Ett femtiotal medlemmar samlades på Pelles Lusthus under eftermiddagen den 24 september för hålla årsmöte och fira att Vårdförbundet fyller 40 år!

Tillställningen inleddes med mycket uppskattat föredrag av Tomas Danielsson också känd som Stressdoktorn. Allvar blandades med humor under en föreläsning som manade till eftertanke men också bjöd på glada skratt.

Efter en god middag med kaffe och tårta till födelsedagsbarnets ära avnjöts innan kvällen gick över i årsmöte.

Jane Stegring, från förbundsstyrelsen, valdes till mötesordförande och ledde årsmötet. Under årsmötet fick deltagarna bl.a. se en av de filmer som tagits fram för Vårdförbundets 40-årsjubileum och som senare kommer att bli tillgängligt även för medlemmar som inte deltog på årsmöte.

Nästa år är det kongress och årsmötet arbetade med att ge medskick inför arbetet med en ny vision som ska tas fram och fattas beslut om på kongressen.

Val inför ny mandatperiod förrättades. Samtliga poster har en mandatperiod om 4 år och följande personer valdes:

Ordförande

Lena Lindh

Vice ordförande

Monika Nyman

Styrelseledamöter

Sandra Andersson
Ludmila Jarlbäck
Lillemor Berggren
Britt-Marie Hedman
Roger Hamrén

Kongressombud ordinarie

Lena Lindh
Monika Nyman
Roger Hamrén
Sandra Andersson
Lillemor Berggren

Kongressombud ersättare

1:e ersättare
Britt-Marie Hedman

2:e ersättare
Ludmila Jarlbäck

Valberedning

Robert Sanderberg
Anna Korseman
Malin Wasberg
Marie Stenbäck
Ann-Christine Luukela

Verksamhetsplanering inför kommande år arbetades det också med under årsmötet och styrelsen har nu fått in många förslag på aktiviteter. Styrelsen kommer att arbeta vidare med de förslag på aktiviteter som har kommit in och lägga en verksamhetsplan för 2018 utifrån de ekonomiska och personella ramar som vi har att förhålla oss till. Därefter kommer förbundsstyrelsen att ta ställning till förslaget och fastställa planeringen.

Ett stort tack till alla som deltog med stort engagemang och bidrog till en härlig kväll!