Landstinget Sörmland lönesatsar

ett antal guldmynt

Vårdförbundet har fått information om att Landstinget Sörmland har beslutat om att utöka lönesatsningen (som beslutades i april i år) till att även omfatta anställda inom fler verksamheter.

Det är positivt att arbetsgivaren fortsätter satsningarna och att de har tagit till sig alla de synpunkter som framförts från olika håll. Vårdförbundet anser dock att det behövs tas ett mer samlat grepp om lönestrukturen för samtliga av Vårdförbundets professioner och att satsningarna behöver fortsätta, därför ser vi fram emot den särskilda lönekartläggning som arbetsgivaren har aviserat ska genomföras.

Mer information finns på Landstinget Sörmlands webbsida.