Grattis Maria Liljeroos som tog emot Svensk Sjuksköterskeförenings doktorandstipendium

Vårdförbundet avdelning Södermanland vill gratulera medlem Maria Liljeroos som nyligen mottog Svensk Sjuksköterskeförenings doktorandstipendium och som disputerade den 3 februari!

Maria utbildade sig till legitimerad sjuksköterska i slutet av 80-talet och har arbetat på hjärtintensiven på Mälarsjukhuset större delen av sitt yrkesverksamma liv. Fram tills nyligen kombinerade hon arbetet på HIA med en doktorandtjänst på Linköpings Universitet där hon i början av februari disputerade med sin avhandling Caring needs in patient-partner dyads affected by heart failure.

Maria Liljeroos forskning handlar om vård av hjärtsviktspatienter och betydelsen av deras närstående i behandlingsprocessen. Avhandlingens övergripande syfte var att utvärdera långtidseffekten av intervention med psykosocialt stöd och utbildning till patienter med hjärtsvikt och deras partners, samt att utforska parens behov av stödjande omvårdnad. Vi träffade Maria nyligen och överlämnade en liten present.

Stort grattis önskar avdelningsstyrelsen!