Förhandlingar med landstinget Sörmland om åtgärdsprogram

Två sjuksköterskor pratar med en patient som ligger i en sjukhussäng

Vi har idag i samförstånd avslutat förhandlingarna med landstinget Sörmland och kommit överens med arbetsgivaren om ett åtgärdsprogram som förhoppningsvis kommer att förbättra den hårt ansträngda arbetsmiljön, både kort-och långsiktigt på länets akutkliniker och vårdplatsenheter.

Arbetsgivaren kommer nu att påbörja verkställandet av de åtgärder som är beslutade och  redogör idag via landstingets Insida detaljerna kring åtgärdsprogrammet. Vårdförbundet avdelning Södermanland tror att dessa åtgärder dels kommer att underlätta rekryteringen av sjuksköterskor, få befintlig personal att stanna kvar och på så sätt kan arbetsmiljön förbättras. Det är viktigt att vi nu tillsammans fortsätter vårt arbete för en hälsosam vårdmiljö och ett hållbart yrkesliv.

Avdelningsstyrelse Södermanland