Du som är barnmorska – kom och ställ dina frågor!

Vårdförbundet avdelning Södermanland bjuder in dig som är barnmorska till ett möte där du kan få svar på dina frågeställningar.

  • Frågor som kommer att beröras är hur vi gör barnmorskor mer synliga?
  • Hur hörs vi i den lokala samverkan? Vem bevakar barnmorskornas intresse?
  • Vi lyfter även frågan kring våra villkor men också vikten av våra professionsfrågor samt frågeställningar kring HÖK.

När och var?

Den 6 mars kl. 14.30, kvinnokliniken Mälarsjukhuset plan 6.

Den 7 mars kl. 14.30, kvinnokliniken Nyköping, plan 5.

Kom och ta en fika och ställ dina frågor till Lena Lindh och Anne-Sofie Blixt Källner.

Varmt välkomna!

Lena Lindh (ordförande avdelning Södermanland)

Anne-Sofie Blixt Källner (barnmorska och förtroendevald i avdelning Jönköping samt medlem i det nationella Barnmorskenätverket)