Årsrapport 2016 för avdelning Södermanland

Vi har haft ett flertal aktiviteter under året som har varit välbesökta och uppskattade. Ta del av vår årsrapport för 2016.

Med 2016 i backspegeln kan vi konstatera att ett år går fort och att det händer en hel del, både planerade aktiviteter men också oförutsedda händelser som kräver prioritering och omstrukturering av de resurser som vi förfogar över. Vi har haft ett flertal aktiviteter under året som har varit välbesökta och uppskattade. Den i särklass mest populära aktiviteten är biokvällarna under Vårdförbundsveckan.

Våren var en intensiv period, där bl.a. löneöversyner pågick hos flertalet av länets arbetsgivare och vi har också genomfört ett antal arbetsplatsbesök i relation till att många arbetsplatser laimade om en ohållbar arbetssituation. Den hårt pressade arbetssituationen fick i sin tur till följd att flera olika grupper i landstinget protesterade, vilket resulterade i att arbetsgivaren fick ta fram åtgärdspaket.

Arbetsplatsbesök och medlemsmöten är mycket uppskattade, men det kräver också prioritering av den tid som finns till förfogande och det kan leda till att andra aktiviteter inte kan genomföras. Vi anser att detta ska prioriteras, då dialogen med medlemmar och föttroendevalda på arbetsplatserna är viktig för att stärka känslan av att vi gemensamt har möjliget att påverka.

Genom att vi har prioriterat att möta medlemmar på arbetsplatserna, har vi vid de stöne aktiviteterna valt att samordna olika teman som t.ex. diskussioner om AST, personcentrerad vård, hälsosam vårdmiljö m.m.

Läs mer