Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Rätten till återhämtning och rekreation under sommaren

Vårdförbundet Avdelning Skåne träffade i fredags representanter från personalnämnden (Region Skåne) för att med tydlighet påpeka vikten av våra medlemsgruppers rätt till återhämtning och rekreation under juni-augusti.

Därför vill vi också informera om följande gällande semesterförläggning och ledighet:

1. En med fokus på en och sammanhängande ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni-augusti.

2. De flesta kollektivavtal medger att du som arbetstagare får önska din förläggning. Men det är arbetsgivaren som föreslår och fattar beslut om förläggningen.

3. I kommun och landsting (Region Skåne) finns det möjlighet för Vårdförbundet att på kollektivnivå pröva arbetsgivarens förslag till semesterförläggning.

Detta ska ske senast 10 dagar efter att arbetsgivaren lagt fram sitt förslag genom en så kallad 12 § MBL förhandling. Det är din förtroendevald på arbetsplatsen som kallar till en sådan förhandling med arbetsgivaren.

4. Du kan som enskild arbetstagare komma överens med din arbetsgivare om kompensation (ex fler semesterdagar eller ekonomisk kompensation) för att flytta din önskade semesterförläggning utanför juni-augusti eller att dela upp den.

Grunden måste då vara att du vill och har önskat 4 veckors sammanhängande semesterledighet.

5. Andra former av ledighet (t ex föräldraledighet) ska inte räknas samman med semesterledighet. Föräldraledighet och semesterledighet kan aldrig beräknas som "en period", blanda inte ihop äpplen och päron.

Med vänlig hälsning

Tobias Bergin                                                      
Förbundsombudsman
Vårdförbundet

Janet Parmvi
Förbundombudsman
Vårdförbundet

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -