Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Välkommen till skyddsombudens dag

För dig som arbetar inom Falck Ambulans, Samariten och Ambulans Region Skåne.

Ämne

Arbetsmiljö - hot och våld, schemaläggning och övertid.

Datum och plats

19 september, kl 8:00-16:00, Vårdförbundet, Amiralsgatan 20, Malmö.

Ledighet

Lämna anmälan om ledighet tillsammans med en kopia på programmet till arbetsgivaren senast 14 dagar innan ledighet. Denna sida går att skriva ut och använda som program.

Reseräkning

På din reseräkning, ange gruppnummer 999 och aktivitetsnummer 0303.

Ersättning för resor utgår i första hand för resa med allmänna kommunikationsmedel. Används bil, samåk gärna. Reseersättning betalas ut efter avslutad utbildning. Kom ihåg att bifoga originalbiljetten.

Vårdförbundet bjuder på lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Välkommen!

Anmäl dig till skyddsombudens dag
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -