Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Senaste nytt från avdelning Skåne

Vad händer i avdelning Skåne?

Vi vill gärna träffa dig som medlem oavsett om du jobbar statligt, privat, i kommunen eller i regionen, är student, pensionär eller arbetslös. Det kan vara allt från litet till stort eller att du bara är nyfiken på vilka vi är.

Närmast på tur står Helsingborg den 18 december. Då finns vi på Vårdförbundets expedition i Villa Maria, Bergaliden 16 mellan kl. 13.00-15.00.

Om du är intresserad av att följa styrelsens interna arbete i form av våra styrelsemötesprotokoll, är du hjärtligt välkommen upp till kansliet på Amiralsgatan 20, 2:a våningen, i Malmö.

Barnmorska

Vårdförbundet anordnar nätverksträffar för barnmorskor och förra veckan var det träff i det nationella barnmorskenätverket. Från Skåne är det Titti Lundqvist och Marie-Charlotte Nilsson som är aktiva i nätverkets träffar.

Marie-Charlotte, förbundsstyrelseledamot, besöker gärna de arbetsplatser som önskar för att prata om frågor som berör just barnmorskor. Kontakta Marie-Charlotte via e-post: Marie-Charlotte.A.Nilsson@skane.se 

Svenska Barnmorskeförbundets beslut att organisera sig fackligt i SRAT påverkar inte ditt medlemskap i Vårdförbundet. Ditt medlemskap fortsätter som tidigare. Glöm inte fördelen med att ha en förtroendevald på er arbetsplats, som kan vara med på samverkan och företräda er i dialog med arbetsgivaren. Tillsammans blir vi starkare!

Löneavtal för kommun och landsting/region

Vårt nuvarande löneavtal, HÖK -16, är uppsägningsbart senast  181231. Parterna kan välja att låta det löpa vidare i ett år till eller att säga upp det. Det är SKL och Förbundsstyrelsen som tar beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Beslutet tas i slutet av december.

Om avtalet sägs upp ska Vårdförbundet presentera ett nytt förslag på avtal. Om man inte kommer överens innan den 1 april är vi avtalslösa. Som avtalslösa är vi inte längre bundna av den så kallade fredsplikten utan har rätt att ta till stridsåtgärder.

Uppdatera kontaktuppgifter
Inför en eventuell konflikt behöver vi ha aktuella uppgifter om din arbetsplats samt kontaktuppgifter där vi kan nå dig även utanför arbetsplatsen. Uppdatera era uppgifter på Vårdförbundets webbsida.

Kommuner

Semesterväxlingsavtal efterfrågas av våra medlemmar inom kommun vi ser över om kommuner vill teckna avtal.

Vellinge kommun kommer att lägga ut all omsorgsverksamhet på entreprenör under nästa år som det ser ut så är det Förenade Care som övertar driften av verksamheten. Mycket är oklart gällande verksamhetsövergång och inrangerings förhandlingar har ej startat.

Vårdförbundet efterlyser förtroendevald i Malmö stad bland skolsköterskorna både i grundskolan och gymnasieförvaltningen för att representera Vårdförbundet i centrala elevhälsan (ny samverkansnivå Malmö),

Privata sektorn

Även inom Almega Vårdföretagarna bransch D, E och F händer det saker. Där är avtalet uppsagt och löper ut den 31 december, alltså kan vi bli avtalslösa inom dessa branscher den 1 januari. I Referensgrupp ingår Maria Burhe och Rickard Uppenberg, styrelseledamöter i avdelning Skåne.

Inför en eventuell konflikt behöver vi ha aktuella uppgifter om din arbetsplats samt kontaktuppgifter där vi kan nå dig även utanför arbetsplatsen. Uppdatera era uppgifter på Vårdförbundets webbsida.

Semesterväxlingsavtal, Flex avtal, AST lyft upp från flera håll diskussioner med flera arbetsgivare pågår.

Lideta som har huvudkontoret i Helsingborg är på frammarsch och har ingått ett avtal om att förvärva Affärsområde Primärvård från Aleris. Förvärvet omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet. Lideta har flera VC i Skåne och äger Mama Mia.

Chefer och ledare

Under nästa år kommer det att finnas ett särskilt team för dig som arbetar som chef och ledare och är medlem i Vårdförbundet. Det kommer att bli egna aktiviteter där du får möjlighet till utbyte och nätverkande med andra chefer och ledare. Teamledare blir Marie-Charlotte Nilsson och det kommer även att rekryteras en person till som ska ingå i teamet.

Medlemsavgift

Den 1 januari 2019 höjs medlemsavgiften med 30 kr. Medlemsavgiften beslutas av kongressen och kan därför enbart justeras vart fjärde år. Om du vill veta mer går det bra att klicka på länken medlemsavgift

Om du inte redan betalar din medlemsavgift via autogiro vill vi gärna uppmuntra dig till det. Då riskerar du inte att missa en betalning om du t.ex. byter arbetsgivare eller arbetsgivaren byter bank. Som tack för hjälpen får du en trisslott. Vänligen följ länken medlemsavgift autogiro 

Vårdförbundet finns tillgängligt alla vardagar via Vårdförbundet direkt 0771-420 420.

God jul och gott nytt år!

önskar

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

Följ avdelning Skåne på Facebook

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -