Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Introduktionsutbildning för nya avdelningsstyrelsen

Grattis till uppdraget i avdelningsstyrelsen. Det har tidigare gått ut en kallelse till introduktionsutbildning för nya avdelningsstyrelsen. Har du inte redan meddelat din medverkan så ber vi dig att göra det så snart som möjligt.

Nu börjar en ny period tillsammans med en styrelse som ser annorlunda ut än innan årsmötet.

Hösten 2017 är första gången som alla avdelningsstyrelser väljs samtidigt och för samma period. I samband med detta genomför Vårdförbundet därför en satsning på introduktionsutbildningar för alla avdelningsstyrelser. Utbildningen har utvecklats i ett samarbete mellan Vårdförbundet och Sensus. Under utbildningen fokuserar vi på tre områden: 

1) Styrelsens uppdrag, ansvar och arbete – att vara en styrelse som leder 2) Grundläggande orientering i Vårdförbundets idé och vilja 3) Stödja den grupprocess som skapar en dynamisk styrelse 

Under utbildningen vill vi att alla sinnen ska få delta och därför varierar vi metoder och arbetssätt. Viktiga delar av dagarnas innehåll är den kunskap och de erfarenheter ni har med er. 

Inför dagarna tillsammans ber vi er avsätta ungefär en timme till förberedelse. Det handlar om att fundera och reflektera över några frågor och läsa rollbeskrivningarna som rör avdelningsstyrelsens uppdrag. 

Fundera på:

  • Vad vill jag bidra med till styrelsearbete och till vår grupp?
  • Vad behöver jag för att vara "mitt bästa jag" och kunna göra ett så bra styrelsearbete som möjligt? Både från övriga i gruppen och andra förutsättningar. Skriv ner dina tankar så att du kan berätta om det när ni ses.
  • Läs samtliga rollbeskrivning för de olika rollerna avdelningsstyrelsen
  • Fundera på: Vad betyder det här för mig? Har jag några frågor?

 

Läs mer och bekräfta din medverkan här

Välkommen!

 

 

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -