Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Förbättringar i kollektivavtalet för dig i kommun och landsting

Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om förbättringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Bland annat höjs din OB- och helgersättning.

Förändringarna gäller från 14 juni 2017. De höjda ersättningarna gäller dock retroaktivt från 1 april 2017. Du omfattas av dessa förändringar om du är anställd i kommun, landsting, region alternativt i kommunala bolag och  kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

Läs hela artikeln

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -