Valberedningens förslag

Valberedningen har lämnat sitt förslag inför årsmötet 2017 och kommande mandatperiod enligt följande:

Ordförande

Danuta Breicht

Vice ordförande

Malin Tillgren

Styrelseledamöter

Maria Buhre
Monica Rat
Rickard Uppenberg,
Corinna Jarfjord,
Eva-Marie Ottosson Möller
Anna Hansson
Ingela Gjomakaj

Kongressombud

Monica Rat
Moana Zillén
Janet Brunnström
Anna-Lena Modigh
Maria Buhre
Anna Hansson
Titti Lundquist
Rickard Uppenberg
Jon Davidsson
Eva Lenander
Helena Paulsson
Agneta Lenander
Kenneth Josefsson
Birgitta Palm
Malin Tillgren
Maryam Noroozi
Ingela Gjomakaj
Mats Hansson
Danuta Breicht
Corinna Jarfjord
Marie-Charlotte Nilsson
Ulrika Hertz

Kongressombud, ersättare

Jaqueline Mkada
Eva Hall
Marlene Karnefors
Johanna Ödell
Madeleine Meramveliotaki
Kerstin Andersson

Se samtliga nominerade inför årsmötet