Våra tips innan du skriver en motion

Inför årsmötet har du som medlem möjlighet att lämna in en motion.

Det är kanske inte lätt för alla att skriva motioner. Vad ska man tänka på och hur formulerar man ett förslag på bästa sätt? Hur får man igenom en motion? Nedan har vi samlat tips och råd för att underlätta skrivandet.

Tänk gärna till ett extra varv innan du börjar skriva, fundera över vad det är du egentligen vill.

 • INVENTERA – hur ser det ut nu? Kanske behöver du komplettera din/er information och kunskap?
 • ANALYSERA – vad är problemet eller frågeställningen? Är det ett problem eller flera? Vilka konsekvenser blir det av problemet? Vilka är orsakerna?
 • TÄNK VIDARE – när du/ni analyserat nuläget, fundera över hur du/ni vill ha det och varför? Vilka åtgärder behövs för att nå dit? I denna fas bör du/ni sätta in frågorna i ett större sammanhang och fundera över de konsekvenser som kan uppstå.
 • VÄRDERA – försök göra en värdering av dina/era förslag. Hur realistiska är de i förhållande till ekonomiska förutsättningar, personella resurser, andra uppfattningar och idéer etcetera? Vilka motargument kan finnas? Är förslaget genomförbart?
 • Har årsmötet beslutsmandat över frågan? Är det en kongressfråga ni yrkar på? (Vårdförbundets stadgar anger att årsmöten kan besluta på motioner som rör verksamhet inom avdelningen.)
 • Glöm inte att man kan be årsmötet ta med sig frågor till kongressen
 • Är ert yrkande redo för beslut eller krävs det lobbyverksamhet fortfarande? Omogna motioner har det svårare att få genomslag.

Så får du till en tydlig motion

 • Skriv kort och tydligt.
 • Gå direkt till det du/ni vill föreslå. Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
 • Avsluta med en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill. Skriv endast ett yrkande i varje att-sats.
 • Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras. Är ett yrkande formulerad på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
 • Finns det någon särskild som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
 • Är ert yrkande redo för beslut eller krävs lobbyverksamhet fortfarande?
 • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej.