Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 april 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationerna publiceras varefter de inkommer.

Ordförande

Per Bengtsson - återtagit nominering
Ywonne Björkman Läs presentation
Danuta Breicht
Ingela Gjomakaj - återtagit nominering
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Jonas Olsson
Eva-Marie Ottosson Möller

Vice ordförande

Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht
Ingela Gjomakaj - återtagit nominering
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Jonas Olsson
Eva-Marie Ottosson Möller
Malin Tillgren Läs presentation
Johanna Ödell Läs presentation

Styrelseledamot

Kerstin Andersson Läs presentation
Maria Andersson - återtagit nominering
Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht
Maria Buhre Läs presentation
Ingela Gjomakaj Läs presentation
Leyla Gümec - återtagit nominering
Anna Hansson Läs presentation
Corinna Jarfjord
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Marlene Karnerfors
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Jonas Olsson
Eva-Marie Ottosson Möller
Monica Rat Läs presentation
Malin Tillgren Läs presentation
Rickard Uppenberg Läs presentation
Johanna Ödell Läs presentation

Kongressombud

Kerstin Andersson Läs presentation
Maria Andersson - återtagit nominering
Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht
Ywonne Björkman - återtagit nominering
Janet Brunnström Läs presentation
Maria Buhre Läs presentation
Jon Davidsson Läs presentation
Maria Einarsson
Mirijana Ferander - återtagit nominering
Ingela Gjomakaj Läs presentation
Leyla Gümec - återtagit nominering
Anna Hansson Läs presentation
Mats Hansson Läs presentation
Eva Hall Läs presentation
Ulrika Hertz
Camilla Hindorf - återtagit nominering
Corinna Jarfjord
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Marlene Karnerfors
Agneta Lenander Läs presentation
Eva Lenander Läs presentation
Titti Lundqvist Läs presentation
Helene Lundström - återtagit nominering
Jacqueline Mkada
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Anna-Lena Modigh Läs presentation
Marie-Charlotte Nilsson
Maryam Noroozi Läs presentation
Monica Näslund
Birgitta Palm Läs presentation
Helena Paulsson Läs presentation
Monica Rat Läs presentation
Malin Tillgren Läs presentation
Rickard Uppenberg Läs presentation
Stephanie Wichmann - återtagit nominering
Moana Zillén Läs presentation
Johanna Ödell Läs presentation