Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 april 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Per Bengtsson - återtagit nominering
Ywonne Björkman
Danuta Breicht
Ingela Gjomakaj - återtagit nominering
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Madelene Meramveliotaki
Jonas Olsson
Eva-Marie Ottosson Möller

Vice ordförande

Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht
Ingela Gjomakaj - återtagit nominering
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Madelene Meramveliotaki
Jonas Olsson
Eva-Marie Ottosson Möller
Malin Tillgren
Johanna Ödell

Styrelseledamot

Kerstin Andersson
Maria Andersson
Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht
Maria Buhre
Ingela Gjomakaj
Leyla Gümec - återtagit nominering
Anna Hansson
Corinna Jarfjord
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Marlene Karnerfors
Madelene Meramveliotaki
Jonas Olsson
Eva-Marie Ottosson Möller
Malin Tillgren
Rickard Uppenberg
Johanna Ödell

Kongressombud

Kerstin Andersson
Maria Andersson
Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht
Ywonne Björkman - återtagit nominering
Janet Brunnström
Maria Buhre
Jon Davidsson
Maria Einarsson
Mirijana Ferander - återtagit nominering
Ingela Gjomakaj
Leyla Gümec - återtagit nominering
Anna Hansson
Mats Hansson
Eva Hall
Ulrika Hertz
Camilla Hindorf
Corinna Jarfjord
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson
Marlene Karnerfors
Agneta Lenander
Eva Lenander
Titti Lundqvist
Helene Lundström
Jacqueline Mkada
Madelene Meramveliotaki
Anna-Lena Modigh
Marie-Charlotte Nilsson
Maryam Noroozi
Monica Näslund
Birgitta Palm
Helena Paulsson
Monica Rat
Malin Tillgren
Rickard Uppenberg
Stephanie Wichmann
Moana Zillén
Johanna Ödell