Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar. Sista nomineringsdag var den 15 april 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationerna publiceras varefter de inkommer.

Ordförande

Per Bengtsson - återtagit nominering
Ywonne Björkman Läs presentation
Danuta Breicht Läs presentation
Ingela Gjomakaj - återtagit nominering
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson Läs presentation
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Jonas Olsson - Läs presentation
Eva-Marie Ottosson Möller Läs presentation

Vice ordförande

Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht Läs presentation
Ingela Gjomakaj - återtagit nominering
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson Läs presentation
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Jonas Olsson - Läs presentation
Eva-Marie Ottosson Möller Läs presentation
Malin Tillgren Läs presentation
Johanna Ödell Läs presentation

Styrelseledamot

Kerstin Andersson Läs presentation
Maria Andersson - återtagit nominering
Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht Läs presentation
Maria Buhre Läs presentation
Ingela Gjomakaj Läs presentation
Leyla Gümec - återtagit nominering
Anna Hansson Läs presentation
Corinna Jarfjord Läs presentation
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson Läs presentation
Marlene Karnerfors Läs presentation
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Jonas Olsson - Läs presentation
Eva-Marie Ottosson Möller Läs presentation
Monica Rat Läs presentation
Malin Tillgren Läs presentation
Rickard Uppenberg Läs presentation
Johanna Ödell Läs presentation

Kongressombud

Kerstin Andersson Läs presentation
Maria Andersson - återtagit nominering
Per Bengtsson - återtagit nominering
Danuta Breicht Läs presentation
Ywonne Björkman - återtagit nominering
Janet Brunnström Läs presentation
Maria Buhre Läs presentation
Jon Davidsson Läs presentation
Mirijana Ferander - återtagit nominering
Ingela Gjomakaj Läs presentation
Leyla Gümec - återtagit nominering
Eva Hall Läs presentation
Anna Hansson Läs presentation
Mats Hansson Läs presentation
Ulrika Hertz
Camilla Hindorf - återtagit nominering
Corinna Jarfjord Läs presentation 
Pia Johansson - återtagit nominering
Kenneth Josefsson Läs presentation
Marlene Karnerfors Läs presentation
Agneta Lenander Läs presentation
Eva Lenander Läs presentation
Titti Lundqvist Läs presentation
Helene Lundström - återtagit nominering
Maria Lundström
Jacqueline Mkada
Madelene Meramveliotaki Läs presentation
Anna-Lena Modigh Läs presentation
Marie-Charlotte Nilsson Läs presentation
Maryam Noroozi Läs presentation
Monica Näslund - återtagit nominering
Birgitta Palm Läs presentation
Helena Paulsson Läs presentation
Monica Rat Läs presentation
Malin Tillgren Läs presentation
Rickard Uppenberg Läs presentation
Stephanie Wichmann - återtagit nominering
Moana Zillén Läs presentation
Johanna Ödell Läs presentation

Valberedningen

Fredrik Björkman
Hanna Fristedt
Kristina Lindholm
Emmy Nilsson
Elisabet Pettersson
Stephanie Wichmann