Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 april 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Ingela Gjomakaj
Kenneth Josefsson

Vice ordförande

Ingela Gjomakaj
Kenneth Josefsson
Malin Tillgren

Styrelseledamot

Kerstin Andersson
Maria Andersson
Ingela Gjomakaj
Kenneth Josefsson
Malin Tillgren

Kongressombud

Janet Brunnström
Ingela Gjomakaj
Mats Hansson
Kenneth Josefsson
Titti Lundqvist
Helene Lundström
Anna-Lena Modigh
Helena Paulsson
Malin Tillgren