Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 april 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Per Bengtsson
Ingela Gjomakaj
Pia Johansson
Kenneth Josefsson
Madelene Meramveliotaki
Eva-Marie Ottosson Möller

Vice ordförande

Per Bengtsson
Ingela Gjomakaj
Pia Johansson
Kenneth Josefsson
Madelene Meramveliotaki
Eva-Marie Ottosson Möller
Malin Tillgren
Johanna Ödell

Styrelseledamot

Kerstin Andersson
Maria Andersson
Per Bengtsson
Danuta Breicht
Maria Buhre
Ingela Gjomakaj
Leyla Gümec - återtagit nominering
Anna Hansson
Corinna Jarfjord
Pia Johansson
Kenneth Josefsson
Marlene Karnerfors
Madelene Meramveliotaki
Eva-Marie Ottosson Möller
Malin Tillgren
Rickard Uppenberg
Johanna Ödell

Kongressombud

Kerstin Andersson
Maria Andersson
Per Bengtsson
Danuta Breicht
Ywonne Björkman
Janet Brunnström
Maria Buhre
Jon Davidsson
Maria Einarsson
Ingela Gjomakaj
Leyla Gümec - återtagit nominering
Anna Hansson
Mats Hansson
Eva Hall
Camilla Hindorf
Corinna Jarfjord
Pia Johansson
Kenneth Josefsson
Marlene Karnerfors
Agneta Lenander
Eva Lenander
Titti Lundqvist
Helene Lundström
Madelene Meramveliotaki
Anna-Lena Modigh
Marie-Charlotte Nilsson
Maryam Noroozi
Monica Näslund
Birgitta Palm
Helena Paulsson
Malin Tillgren
Rickard Uppenberg
Moana Zillén
Johanna Ödell