Mål och uppdrag för Dialogteamet

Teamet är Vårdförbundets ansikte utåt och bidrar till omvärldens syn på Vårdförbundet samtidigt som det ger våra yrkeskategorier en profil.

Som teammedlem åtar du dig att svara för att rekrytera, marknadsföra och förmedla Vårdförbundets politik i olika forum. Alla i teamet ansvarar för att besöka arbetsplatser och högskolor för att rekrytera medlemmar och profilera Vårdförbundet.

Som teammedlem tar du emot och reflekterar över information som har förmedlas i olika möten med medlemmar och förtroendevalda samt ansvarar för att dela med dig av denna information i teamet för vidare bearbetning. I uppdraget ingår också att dela med sig av den kunskap som finns i organisationen till medlemmar och förtroendevalda. Alla i teamet stödjer medlemmar och förtroendevalda i yrkes- och villkorfrågor. Teamet har kontinuerlig dialog med styrelsen och samarbetar med de andra teamen för att hitta gemensamma Skåneövergripande strategier för teamens arbete.

Mål för Dialogteamet:

  •  Att synliggöra Vårdförbundet genom t.ex. arbetsplatsträffar
  • Att öka antalet medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud genom aktivt deltagande i det lokala och nationella rekryteringsprojektet.
  • Att öka NMI, nöjd medlemsindex.
  • Att öka medvetenheten om Vårdförbundets politik, grundläggande värderingar och ställningstagande i olika frågor hos våra medlemmar och förtroendevalda/skyddsombud.