Intresseanmälan till utbildningsteamet

Nu söker vi i utbildningsteamet entusiastiska och engagerade förtroendevalda som vill ingå i vårt team.

Förtroendevalda och medlemmar är grundläggande för vår organisation. Inflytande, delaktighet och påverkansmöjligheter är byggstenar som gör oss starkare. Därför är vi förtroendevalda, med facklig tid, inom avdelning Skåne indelade i team. Teamen arbetar Skåneövergripande för att nå medlemmar och förtroendevalda och för att möta arbetsgivaren där det behövs.

Nu söker vi i Utbildningsteamet entusiastiska och engagerade förtroendevalda som är anställda inom region Skåne som vill arbeta i vårt team. Egenskaper som vi anser viktiga är engagemang, god samarbetsförmåga samt talang/förmåga att prata inför en grupp.

Uppdraget lämpar sig väl för att kombinera med klinikt arbete. Utbildningarna genomförs i Malmö, övrig tid kan placeringsort diskuteras.

Uppdraget utgår från facklig tid och uppdraget är fram till 31 januari 2017.

Avdelningsstyrelsen har övergripande mål och syfte för varje team. Uppdraget är att utveckla och genomföra aktiviteter, i enlighet med uppsatta mål och syfte.

Som teammedlem beslutar du tillsammans med teamledare, om arbetets inriktning utifrån de övergripande mål uppsatta av avdelningsstyrelsen. Du kommer att ha ansvar för att:

  • Operativt delta i och genomför uppgifter och /eller aktiviteter
  • Arbeta i enighet med utbildningsteamets uppdrag och mål
  • Komma överens om delmål tillsammans med teamledaren
  • Informera teamledaren om arbetets fortskridande
  • Ta personligt ansvar för resultatet

För vidare upplysningar eller frågor, kontakta Teamledaren:
Regina Laumann på regina.laumann@mittvardforbund.se eller per telefon 040-333887 eller 0725-998667

Välkommen med din intresseanmälan till Vårdförbundet avdelning Skåne info.skane@vardforbundet.se  senast den 19 juni. Intervjuer till uppdraget kommer att ske löpande.