Personcentrerat ledarskap, Personcentrerad vård samt eHälsa/digitalisering

Personcentrerad vård infografik.

Vårdförbundet avdelning Skåne har initierat projektledningsgrupp för Personcentrerat ledarskap, Personcentrerad vård samt eHälsa/digitalisering.

För Vårdförbundet avdelning Skånes medlemmar är arbetsmiljö en av de viktigaste frågorna. Därför har vi initierat projektgrupp för både Personcentrerat ledarskap, Personcentrerad vård och eHälsa/digitalisering.

Här nedan har vi samlat information och länkar för dig som vill få mer information i frågorna.

eHälsa/digitalisering

Konferenser om eHälsa  

Boken "På tal om e-hälsa" kan köpas nu på Studentlitteratur. 

eHälsa för dig som är sjuksköterska - SSF

Forskning som pågår:

Sjuksköterskor - läkarnas osynliga IT-support

Metoder för systemutveckling kan ge bättre digital arbetsmiljö

Kontakta projektgruppen

Är du nyfiken på och intresserad av hur eHälsa och digitaliseringen påverkar din och dina kollegors arbetsmiljö?

Har du frågor och behöver stöd i ditt redan uppstartat arbete med arbetsmiljön utifrån eHälsa och digitalisering perspektiven?

Vill du få råd och hjälp att jobba med dessa frågor på din avdelning ?

Kontakta Monica Rat via e-post Monica.Rat@vardforbundet.se  

Personcentrerad vård (PCV)

Bättre arbetsmiljö med personcentrerad vård - Vårdförbundet

Vad alla behöver veta om personcentrerad vård - Vårdförbundet

Vår film om personcentrerad vård - Vårdförbundet

Material personcentrerad vård - Vårdförbundet

Personcentrerad vård - SSF

Personcentrerad vård i Sverige - SKL 

Gratis online-utbildning i PCV

Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja arbeta mer personcentrerat. Därför har GPCC lanserat en helt gratis online-utbildning som vi har kallat Med Människa (länk till att hitta utbildningen). Den är ett verktyg för utbildning i och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg."

Kontaktperson

Är du nyfiken på och intresserad av PCV och/eller Personcentrerat ledarskap (PCL)?

Har du frågor och behöver stöd i ditt redan uppstartat arbete med PCV?

Vill du starta arbetet med PCV på din avdelning och vet inte hur du ska göra ?

Kontakta Monica Rat via e-post Monica.Rat@vardforbundet.se