Årsmöte avdelning Skåne 2017

Illustration Vårdförbundet fyller 40 år.

Välkommen till årsmöte, brunch och val inför ny mandatperiod.

Tid och plats

Den 23 september är det dags för Vårdförbundet avdelning Skånes årsmöte på Scandic Triangeln i Malmö.

Dagen inleder med avprickning och en fantastisk brunch från klockan 10:00. Efter mingel och mat så startar årsmötet klockan 11:30.

Röstning

Det är dags att välja ny avdelningsstyrelse samt kongressombud inför nästa mandatperiod. Som medlem kan du vara med och påverka vilka som ska leda Vårdförbundet avdelning Skåne genom att rösta under årsmötet.

Tidigare har meddelats att röstning till ordförandevalet kommer att ske under brunchen. Vi har fått indikationer från medlemmar att det finns risker med den mötesordning vi först föreslagit. Om mötesordningen inte godkänns av årsmötet har vi genomfört ett val som inte är giltigt och som då måste göras om. Därför kommer årsmötet att öppnas, mötesregler och dagordning godkännas innan valprocessen börjar.

Se vilka kandidater som är nominerade till styrelseuppdag samt kongressombud.
Se valberedningens förslag inför årsmötet.
Valberedningens presentationsfilm av sina kandidater till styrelse.

Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i Vårdförbundet. Fram till och med årsmötet den 23 september går det bra att nominera till uppdraget.

I år firar Vårdförbundet dessutom 40-årsjubileum och det uppmärksammas i samband med årsmötet! Det kommer bland annat att delas ut en gåva till samtliga deltagare på årsmötet.

Anmälan

Sista anmälningsdag för brunch var den 14 september men du kan givetvis fortfarande anmäla dig till själva årsmötet via info.skane@vardforbundet.se

Årsmöteshandlingar

Föredragningslista årsmötet 2017

Mötesregler

Inkomna motioner 2017 samt styrelsens svar

Bifallna motioner vid årsmötet 2016

Varmt välkommen till årsmötet!