Årsmöte 2019

 • Ord som beskriver årsmöte

  Välkommen till årsmöte 2019

  Förutom årsmöte med fyllnadsval till ordförande, och styrelseledamot så bjuder vi på mat, mingel och en spännande föreläsning av Karin Sharma, som bland annat är författare till boken - Alla dessa kulturer…nycklar till förståelse.

 • Kvinna skriver och har mobil och dator framför sig.

  Inkomna nomineringar till årsmötet 2019

  Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Läs även vad avdelning Skånes styrelseledamöter finner som givande i sitt uppdrag. Bli en i styrelsen eller i valberedningen, nominera senast den 18 augusti.

 • Två personer sitter vid bord och har möte, väska, vatten, glas, kaffe, mobil, telefon, anteckning, penna, hand, händer, skriva, planering, papper, ipad, padda, planer

  Skriv en motion till Skånes årsmöte 2019

  En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

 • Röstlappar. Från Kongress 2014.

  Nominera till avdelning Skånes årsmöte 2019

  Med anledning av att ordförandeposten nyligen blivit ledig öppnar vi upp för nya nomineringar. Fram till den 18 augusti kan du nominera till styrelsen och till valberedningen fram till årsmötet den 25 september.