Årsmöte 2019

 • Kvinna skriver och har mobil och dator framför sig.

  Inkomna nomineringar till årsmötet 2019

  Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Läs även vad avdelning Skånes styrelseledamöter finner som givande i sitt uppdrag. Bli en i styrelsen eller i valberedningen, nominera senast den 15 maj.

 • Två personer sitter vid bord och har möte, väska, vatten, glas, kaffe, mobil, telefon, anteckning, penna, hand, händer, skriva, planering, papper, ipad, padda, planer

  Skriv en motion till Skånes årsmöte 2019

  En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

 • Nominera till avdelning Skånes årsmöte 2019

  Fram till den 15 maj kan du nominera till styrelsen men fortsätt att nominera till valberedningen fram till årsmötet den 25 september.